Kế hoạch hoạt động tháng 01/2018

Kế hoạch hoạt động tháng 01/2018  

1. Công tác phát triển:

- Ổn định sĩ số trẻ tại các nhóm, lớp.

- Cập nhật số lượng trẻ ra lớp tháng 01/2018.

2. Chất lượng nuôi dưỡng giáo dục:

a. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng:

- Tiếp tục tích cực phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường

- Đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe trẻ ở trường, tiếp tục chú trọng công tác VSATTP.

b. Chất lượng giáo dục:

- Bồi dưỡng chuyên môn tham gia hội thi giáo viên giỏi thành phố năm học 2017 - 2018

- Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên theo các modun.

 3. Công tác kiểm tra, thanh tra

- Nắm tình hình hoạt động của các nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn, cam kết đảm bảo an toàn, tính mạng trẻ tại các nhóm lớp. Tuyệt đối không có tình trạng bạo hành trẻ em xảy ra.

- Kiểm tra kế hoạch giáo dục từng tuần, hồ sơ sổ sách giáo viên, trẻ đầu năm học. Vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

- Kiểm tra hoạt động bếp ăn, công tác y tế trường học.

4. CSVC - Tài vụ

- Hoàn thiện hồ sơ quyết toán năm 2017, công khai các chế độ thu chi và các chế độ, chính sách, chi lương và các khoản theo lương

5. Công tác khác

- Tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố năm học 2017 - 2018