Kế hoạch hoạt động tháng 02/2018

Kế hoạch hoạt động tháng 02/2018  

1. Công tác phát triển:

- Ổn định sĩ số trẻ tại các nhóm, lớp.

- Cập nhật số lượng trẻ ra lớp tháng 02/2018.

2. Chất lượng nuôi dưỡng giáo dục:

a. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng:

- Tiếp tục tích cực phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường

- Đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe trẻ ở trường, tiếp tục chú trọng công tác VSATTP.

b. Chất lượng giáo dục:

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ chào mừng Xuân mới 2018.

 3. Công tác kiểm tra, thanh tra

- Bố trí trực 24/24, đảm bảo tình hình ANTT, ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018.

- Đón đoàn kiểm tra công tác quản lý tài chính, bán trú, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở vào đầu tháng 3/2018.

4. CSVC - Tài vụ

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, môi trường sư phạm, 02 tiết dạy đón đoàn giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi thành phố về tham quan, dự giờ.

5. Công tác khác

- Đón đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi cấp thành phố tại TTGDTX số 1.

- Tham gia lớp tập huấn về Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2018-2020 do Sở GD&ĐT tổ chức.