Thông báo

Thông báo  

Thông báo

Nhà trường xin thông báo thông tin tuyển sinh năm học 2018 - 2019. Cụ thể:

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 01/6/2018 của UBND quận Hải Châu về việc Tuyển sinh năm học 2018 – 2019 trên địa bàn quận, trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ thông báo công tác tuyển sinh năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Trẻ từ 18 tháng tuổi đến 5 tuổi cư trú tại địa bàn phường Hải Châu II – quận Hải Châu – thành phố Đà Nẵng.

- Có hộ khẩu và sinh sống thực tế tại địa phương (đối tượng 1)

- Có nhà ở, sinh sống thực tế tại địa phương nhưng chưa có sổ tạm trú hoặc sổ hộ khẩu (đối tượng 2)

- Tạm trú trước ngày 31/12/2017, có sinh sống thực tế tại địa phương và ở ngoài thành phố chuyển về (đối tượng 3)

2. Số lượng tuyển sinh: 72 trẻ (Sinh năm 2013, 2015, 2016, 2017), riêng trẻ sinh năm 2013 thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, nhà trường thu nhận toàn bộ hồ sơ. Trong đó:

a. Nhà trẻ: 46 cháu        Gồm:

- Nhóm 18 - 24 tháng (Nhóm Nhỡ)                                  20 cháu

(Trẻ sinh từ tháng 09/2016 đến tháng 03/2017)

- Nhóm 24 - 36 tháng (Nhóm Lớn)                                  26 cháu

(Trẻ sinh từ tháng 01/2016 đến tháng 08/2016)

b. Mẫu giáo: 26 cháu (trẻ mẫu giáo Bé)     Gồm:

- Mẫu giáo Bé (sinh năm 2015)                                       26 cháu

- Mẫu giáo Lớn (sinh năm 2013): Nhà trường tiếp nhận toàn bộ số lượng.

3. Hồ sơ tuyển sinh:

- 01 đơn xin nhập học (Có bán tại trường)

- Bản sao có công chứng các giấy tờ liên quan: sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc sổ tạm trú.

- 01 bản sao giấy khai sinh.

- Thẻ Bảo hiểm y tế (Photo)

4. Thời gian tuyển sinh:

       Từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 đến hết ngày 05 tháng 7 năm 2018

(Trừ các ngày nghỉ, lễ)

- Buổi sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

- Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00.

* Trong thời gian tuyển sinh, nếu số lượng hồ sơ tuyển sinh phát ra đã hết, nhà trường sẽ không tiếp nhận thêm bất cứ trường hợp nào.

5. Hình thức tuyển sinh

Công tác tuyển sinh năm học 2018 – 2019 được thực hiện bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

6. Nguyên tắc tuyển sinh

a) Tuyển sinh theo đúng quy định của HĐND - UBND quận Hải Châu.

b) Tuyển sinh đúng tuyến, học sinh cư trú tại địa bàn phường Hải Châu II – quận Hải Châu – thành phố Đà Nẵng.

c) Xét tuyển sinh:

- Có hộ khẩu thường trú và sinh sống thực tế tại phường Hải Châu II. UBND phường xác nhận danh sách và thông báo về nhà trường làm cơ sở cho công tác tuyển sinh.

- Trường hợp phát sinh ngoài danh sách xác nhận của UBND phường, Hiệu trưởng nhà trường lập danh sách gửi về Phòng GD&ĐT quận Hải Châu để xem xét, bố trí, điều tiết.

Trên đây là thông báo về việc tuyển sinh năm học 2018 – 2019 của trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ - quận Hải Châu – thành phố Đà Nẵng./.

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                      (Đã ký, đóng dấu)

 

                                                                                      Đàm Thị Loan