Thông báo

Thông báo  

Thông báo

Nhà trường xin thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2018. Cụ thể:

- Thời gian nghỉ từ ngày 12/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018 (Tức từ 27/12 ÂL đến hết mồng 05/01 ÂL)

- Ngày 21/02/2018 (Tức mồng 06/01 ÂL) các bé đi học lại bình thường.